Tôi Lên Chùa
Thơ nhạc

Tôi Lên Chùa

Thơ huệ thuMộng Lan phổ nhạc & trình diễn Tôi lên chùa đứng ngoài sânMùa Thu lá trải cho trăng rớt nằm ….. Tôi lên chùa nghe chuông ngânTiếng chuông rơi vỡ tưởng chừng tôi tan […]