THU
Thơ xướng hoạ

THU

Gió đuổi lá vàng, tôi đuổi thơ Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ Buồn không thèm đứng bên hiên đợi Vui chẳng trông mong trước cửa chờ ……..Lòng nhủ thôi sen lìa ngó ý ,Tình vương con nhện […]