Phật Đản
Tập thơ

Tuyển Tập Thơ Phật Đản

Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554Năm Canh Dần 2010Tuyển Tập Thơ Phật ĐảnTNT Mặc Giang  ………..   01.Cuộc đời Đức Phật02. Kính lạy Đức Thích Ca03. Dưới Bóng Cha Lành04. Phật Đản thiêng liêng05. Phật […]