74374815_10219806881863785_2584146814001217536_o
Thơ tình

LỠ MƠI TÊ

Thôi anh nớ khen chi hoài mãi rứaLàm người ta ốt dột chưa tềTóc tui thề mô phải để cho anhAnh cứ noái khen chi mà lạ rứaThôi xin anh đừng có đưa với đónTưởng […]