Bốn mùa tôi
Thơ xướng hoạ

Cơn Say & Cạn Chén Cùng Say & Không Say

Cơn Say Dưới trăng rượu đã sẵn sàngTa mời ta chén rượu tràn cùng mây ……Mời em một chén ngang màyUống đi – đừng sợ cơn say giầy vò. Cơn say vơi bớt âu loÐể ta […]