Vĩnh Biệt Ngàn Thu
Thơ xướng hoạ

Vĩnh Biệt Ngàn Thu

Thành kính chia buồn :Cùng Nữ sĩ  HUỆ THUT.H. Vĩnh biệt ngàn thu bóng Mẹ hiềnMẫu thân kính quý đã quy tiênNon bồng mẹ hưởng niềm an lạc ……………Trần thế con đau nỗi lụy phiềnĐà Lạt  […]