71592539_2594455290619241_6865894694585368576_n
Thơ tình

MÔT NỬA

Sống trên đời mới chỉ là một nửa.Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.Dẫu biết rằng 1 +1 = 2Nhưng cũng có 2 : 2 =1.Một người buông tay 1 người ngã .Một người […]