20190220_095429
Thơ tự do

Ba Bài Thơ ĐIÊN

nghi vấn có thể là thực bóng tối phủ trùm như chiếc màngkhông thể ngủ được nên luôn mở mắtđành phải thánh hóa ý tưởng hiện hình cây búatừ bao giờ đã có sẵn lỗ […]