Thơ 5 chữ

Chiều đầu xuân ra thăm mộ Hường

Hoàng hôn màu tím sẫm“Em ở lại, Anh về!”Đường xa chừng mấy dặm,Tưởng như dài lê thê Lòng như hòn đá tảng,Thương em dài ngàn năm!Ai ngờ đời gang tấcTrời chiều, lòng bâng khuâng Em […]