ceebe-conmat-mochon-danlambao3
Thơ cuộc sống

MẮT MỔ NHƯ MÙ

Một người bạn là bác sĩ thiện nguyện từng theo đoàn chuyên gia mổ mắt của chương trình Fred Hollows đến Việt Nam để mổ mắt cho người nghèo, giúp họ nhìn thấy ánh sáng. […]