70880506_2579479255671647_6341845320820850688_n
Thơ 8 chữ

Người lính VNCH… tôi NỢ Anh

Anh lớn lên … quê hương đầy lửa khói,Sách vở buồn … chữ nghĩa dở dang rơi,Mực chưa vơi … gác bút … bước vào đời,Trường nghiêng nắng … Ve ngân lời từ giã! Mái […]