1477032010034_4838789
Thơ xướng hoạ

XƯỚNG HỌA BÊN SÔNG

Chàng trai yêu thầm cô gái chèo đò bên sông. Một hôm bên bờ sông thanh vắng chỉ có mình cô gái. Chàng trai liền thả bốn câu thơ. Không ngờ cô gái đã đáp […]