ng Sợ
Thơ xướng hoạ

Đừng Sợ / Khó Quá

Đừng Sợ bài xướng  Tuy chẳng môn đồ của Khổng Khưu Kinh thi còn rộn tiếng thư cưu Vô vi thật khó mà vô tướng Bất oán làm sao dễ bất vưu ….. Khẳng khái có ngàn câu chính khí Tài […]

Rượu - Cờ - Hoa - Nguyệt
Thơ xướng hoạ

Rượu – Cờ – Hoa – Nguyệt

Khi Chén Rượu  Martin với Ngũ Gia Bì Có khi rượu đế cũng mê mẩn hồn …..Thuốc ngâm với rượu Vĩnh Tồn Có khi cũng để lên mồm nhâm nhi  Khi Cuộc Cờ  Nháo nhào xe ngựa sang […]

Bài Ca Tiễn Người
Thơ xướng hoạ

Bài Ca Tiễn Người

bài xướng:  Bài Ca Tiễn Người (viết gửi người thơ ht trước khi lên đường viếng Trung Quốc) 1 Ngay từ nhỏ khi đọc thơ Trung Quốc, ……Vẫn mơ hoài hàng liễu đất Tô Châu. Mây trắng bay lớp […]

Vì Nàng Đấy Thôi
Thơ xướng hoạ

Vì Nàng Đấy Thôi

Kính gửi chư quân cùng nhàn lãm Lục tủ gặp bài xướng họa Tò mò giở thử ra xem Sao thấy lời thơ xa lạ Tưởng như  mình chưa viết lên ……Rồi chợt nghe lòng buồn bã :Trang Sinh đã […]

Bài Xướng
Thơ xướng hoạ

Xin Được Chết Thay Con

Bài Xướng:   tôi muốn thay con chết tối nay con ơi lòng bố nát đêm ngày tưởng rằng có nợ làm sao trả ……..đẫu biết không lời cứ bắt vay muốn chết thành ra sai lẽ đạo sống nhăn thôi […]

THU
Thơ xướng hoạ

THU

Gió đuổi lá vàng, tôi đuổi thơ Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ Buồn không thèm đứng bên hiên đợi Vui chẳng trông mong trước cửa chờ ……..Lòng nhủ thôi sen lìa ngó ý ,Tình vương con nhện […]

Thơ xướng hoạ

Hậu Từ – Hà Thượng Nhân & Ðông Anh

Gọi Là (Hậu) Tựa Vừa Hoa Giáp Ðông Anh mới đó Ðã bây giờ bảy bó rồi sao? Thời gian cứ một cái ào! …… Cuộc đời là giấc chiêm bao thật à? Mới dạo nọ […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Hà Thượng Nhân họa

Hà Thượng Nhân họa Ngoảnh đi ngoảnh lại đã già rồi Mà cuộc đời chưa hết nổi trôi Khó biết tại duyên hay tại số Phải chăng vì thế hoặc vì thời Phai màu tóc […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]