Thu Trắng
Thơ xướng hoạ

Thu Trắng

Bài xướng: Một sớm bâng khuâng gió chuyển mùa Hè đi ai tiễn, nắng ai đưa ! Và ai còn nhớ màu hoa thắm ? Thắm mãi vào lòng một tiếng Xưa …………….Có phải Thu đang nhẹ gót về Suơng […]

n Vancouver
Thơ xướng hoạ

Đến Vancouver

Đến Vancouver  Hai ngày mới đến Vancouver, Xe chạy trông ra cảnh mập mờ. Đỉnh núi tuyết tô nhìn lỗ chỗ, ………..Ven đường thông đứng thấy bơ vơ. Thiên thanh cuối hạ tô màu nhớ, Mây trắng chân trời vẽ […]