duongquan
Thơ 7 chữ

Lối Xưa

Thuở bé anh về qua lối nhỏ Trước sân, em thấy vội ngừng chơi Dắt tay em bảo vào thăm chị Chị ở sau vườn giặt áo phơi. …..Một chị, một em nhà vắng vẻ Em mười hai tuổi tóc […]