Thơ xướng hoạ

Lời Lãng Tử – Du Sơn Lãng Tử

Xa quê thắm thoát mấy năm rồi, Lang bạt thời gian nhạt nắng trôi ….. Thương quá Nha-Thành mùa hạ nắng, Nhớ hoài Ðồng-Ðế thuở xuân thời. Khung trời tung cánh chim bay bổng,… Biển cả […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]

dslt
Liên hoàn thất ngôn bát cú

Huế Mơ

Kinh Đô Huế đẹp vẫn hằng mơ,Hình bóng trong tim chửa xóa mờ.Phượng thắm dòng Hương, xinh dáng ngọc, ……Trăng vòng núi Ngự, đẹp tình thơ.Trường Tiền mấy nhịp… em hoài đợi,Thiên Mụ bao đêm… anh […]