Bài Xướng
Thơ xướng hoạ

Xin Được Chết Thay Con

Bài Xướng:   tôi muốn thay con chết tối nay con ơi lòng bố nát đêm ngày tưởng rằng có nợ làm sao trả ……..đẫu biết không lời cứ bắt vay muốn chết thành ra sai lẽ đạo sống nhăn thôi […]

Thơ xướng hoạ

Hậu Từ – Hà Thượng Nhân & Ðông Anh

Gọi Là (Hậu) Tựa Vừa Hoa Giáp Ðông Anh mới đó Ðã bây giờ bảy bó rồi sao? Thời gian cứ một cái ào! …… Cuộc đời là giấc chiêm bao thật à? Mới dạo nọ […]

Thơ xướng hoạ

Bài xướng – Bảy Mươi – Ðông Anh

Bảy Mươi Trần ai đã đến bảy mươi rồi Một thoáng mười năm mây nước trôi …. Vẫn nhớ Loa Thành nơi cố quận Còn thương Hà Nội buổi tân thời Non bồng muôn dặm đôi […]

Thơ xướng hoạ

Cổ Lai Hy – Vui Tuổi Hạc [Tựa]

Tựa Sau thơ xướng họa Hoa Giáp, Ðông Anh lại tiếp tục cho in Vui Tuổi Hạc. Cũng những bạn thơ cũ với những vần thơ xưa, nhưng bây giờ là tuổi bảy mươi chứ […]