Chiêm Bao
Chùm thơ

Chiêm Bao & Một Năm

CHIÊM BAO  Gối tay bực cửa chiều rơi Nghe chiêm bao rót một đời ngả nghiêng Trùng trùng xao động nỗi niềm ……Miền hư không đổ ánh viền đa đoan Nhìn theo vạt nắng gội tang Mùa thu chập choạng […]