tho-tinh-cho-doi
Thơ song ngữ

HỒN THƠ THEO GIÓ / MY INSPIRATION WITH THE WIND

HỒN THƠ THEO GIÓ Mai ta chết nguồn đắm say buông thảNỗi buồn xưa vương mãi cuối trời xaTình non nước từng bờ đê biển cả Đời tha hương hồn phảng phất quê nhà. Mai ta chết trăng không còn sầu lặngThơ […]