29683397_877284982433543_7947574494321704960_o
Thơ tự do

ĐÁNH MẤT

Có thể anh trót lỡ ra đi một lần rồi đánh mấtTổ ấm xưa khi trở lại đã hoang tànCòn lại gì giữa những đống tro than?Âm ỉ chút yêu thương ngày cũ… Cố vùng […]