Hồn Quê 
Thơ xướng hoạ

Về Quê Tảo Mộ

Xướng :  Về Quê Tảo Mộ  Về quê tảo mộ tiết thanh minh Chữ hiếu song song với chữ tình …….Tổ phụ kính yêu siêu cực lạc Thân nhân thuận thảo ấm gia đình Đại Cường liên xã cầu […]

Chùm Thơ Cuối Năm
Thơ xướng hoạ

Chùm Thơ Cuối Năm

Bài Xướng :1 Những lúc này đây lạnh chớm Ðông Tiếc không được đốt đám than nồng Ngày đêm phai lạt đôi môi thắm Năm tháng phôi pha mảnh má hồng Ðà Lạt thừa chăng ngàn nỗi nhớ Ca Li thiếu […]

Xuân Này Mai Có Nở
Thơ xướng hoạ

Xuân Này Mai Có Nở

Bài xướng: Xuân Này Mai Có Nở                         Mai này mai có nở không mai           Ai nét vàng xuân trước ngỏ ai                        Lỡ bước em giăng tình ái lỡ                     Hoài công ta đợi nhau tìm hoài               Một lời khó trước […]