Bến cũ chiều mưa
Thơ 7 chữ

Bến cũ chiều mưa

Bến cũ, chiều về, con nước động Líu ríu mưa bay phủ kín dòng Nước rộng chòng chành con đò nhỏ Se sắt gió chiều nhuộm sóng xô. *. Chiều mưa, 01.08.2019 ĐẶNG XUÂN XUYẾN

SÂN GA
Chùm thơ

SÂN GA VÀ CHUYỆN ĐÀN CỪU

Sân ga – Tặng nhà thơ Như Ý Gialai Chủ nhiệm web Phố Núi Và Bạn Bè – . Ông lão ngồi sân ga Lầm lũi đàn rồi hát Trời đang mưa nặng hạt Gió quẩn […]