MÙA HÈ
Thơ tình

PHƯỢNG RƠI

Người về miền nhớ xa xôi Để mình phượng vỹ rụng rơi cánh hồng Cánh này rơi một nhịp lòng Cánh này rơi cả một dòng thời gian Còn đây nữa cánh chứa chan Mang […]