Bút Nở Hoa
Thơ xướng hoạ

Bút Nở Hoa

Bút Nở Hoa – Thập Thủ Liên Ngâm  *Bút Nở Hoa Ðã Trích Tiên, còn lại Giáng Tiên !Phải chăng đất lệch hóa trời nghiêng ? ……Tiền thân vốn dĩ thơ không tuổiHậu thế màng chi […]