4790a07d794fe493b94c969c10414782c05c8b1c
Thơ 7 chữ

MỘNG

tặng Thanh-Thanh   Em đến thăm anh lúc nửa chiều, Nắng vàng nhạt nhạt, gió hiu hiu; Tre nghiêng trước ngõ như chào đón, Hoa rắc hàng hiên, lá rải lều .   Nhà anh […]