Autumn Moon over the Calm Lake
Thất ngôn bát cú

Nước Biển Mây Trời / Nước Chảy Trôi

Cám ơn anh đã chuyển cho tôiMấy áng Đường thi đẹp tuyệt vời ………Chim hót ngân nga lời trác tuyệtHoa khai ngào ngạt ý nguyên khôiTài hèn tay với tu vài kiếpSức mọn vai chen học […]