70635452_2962480433825836_1762423891289964544_n
Thơ tự do

ĐẤT NƯỚC CỦA MA QUỶ!

Đủ loại quan chức “nổ” mà không ngượng miệng. Đứa thì tuyên bố “người Việt có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm”. Đứa thì đòi đổi tên Đại Học Y Dược […]