XEM BÓI
Tham luận

VÀ THÊM VÀI CHUYỆN VỀ XEM TƯỚNG TAY

Chiều 31 tháng 07 năm 2019, dạo facebook, tôi “gặp” ảnh một bàn tay ở trang facebook Hoang Khang với mấy câu kệ: “Bàn tay nữ mệnh sớm khóc chồng Yêu thương luyến ái vội […]

Bùi Cao Thế
Tác giả & Tác phẩm

CHUYỆN VỀ THẦY XEM TƯỚNG BÙI CAO THẾ

Anh, nhà thơ, nhà tướng thuật, nhà phong thủy học… Ái Nhân BÙI CAO THẾ là đồng hương xã với tôi. Cha anh là người thôn Gia Cốc (làng Cốc), mẹ anh là người thôn […]