VaCo[1]
Thơ quê hương

Vịnh cái nhà giột

      Vịnh cái nhà giột. Nhà tôi đã giột mấy niên rồi,Hổ bạn tới chơi chẳng chỗ ngồi. Dưới mái trông lên sao lốm đốm,Giũa nhà nắng xuống vẽ hoa chơi.Mấy vì kèo cột […]

VaCo[1]
Thơ quê hương

Ngày Mai Ta Về

Ngày mai Ta về.    Ngày mai ta về, Đất trời đổi mới: Trên cao nắng trải lụa Vàng, Dưới chân một mảnh quần Hồng thâm đen!     Ngày mai ta về với muôn […]