tvt
Thơ chuyển thể

KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG

Hoài mong sau trước mà chi Tại đây giây phút hiện thì vẫn hay Nắng Thu tròn hạt sương mai Đôi cành hoa dại bướm bay ráng hồng ………. ……Nhiệm mầu gặp có từ không Như mây tiễn gió ngoài vòng […]

THU
Thơ xướng hoạ

THU

Gió đuổi lá vàng, tôi đuổi thơ Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ Buồn không thèm đứng bên hiên đợi Vui chẳng trông mong trước cửa chờ ……..Lòng nhủ thôi sen lìa ngó ý ,Tình vương con nhện […]