ht
Thơ lục bát

Mặn Ngọt Phân Vân

Ngọt, người ta nói Ngọt Ngào Mặn, người ta nói, nói sao? Mặn Mòi! Nghe như con cá đang bơi Nghe như trái chín vừa rơi xuống thềm! ……. Cá Mòi, muối mặn, ăn thêm Trái […]