ht

Phụ trách: Quán thơ & Hương thơ
Huệ Thu

saimonchunhan@gmail.com
vietpen.net@gmail.com

HuongTho.com

———————————————————————————–

Lấy Thơ Họp Bạn

Ðón mừng các bạn làng thơ
Tấm lòng nay đợi mai chờ là đây
Ngày xưa cánh hạc vàng bay
Lời thơ Thôi Hiệu ngày nay vẫn còn
Vẫn còn này nước này non …
Vẫn còn này tấm lòng son thuở nào
Bạn ta, danh sĩ xin chào
Thịnh Ðường như vẫn ra vào đâu đây
Tóc tuy giờ chẳng là mây
Mùa Xuân vẫn nở hoa đầy Lũng Hoa
Lấy thơ làm một chút quà
Dâng về Tổ Quốc cách xa ngàn trùng
Thi ca vốn dĩ của chung
Lấy thơ họp bạn chẳng mừng hay sao
Bốn phương bạn hữu xin chào !
Ðã nghe thi tứ rạt rào bên ta
Xa nhau mình vẫn thiết tha
Gần nhau thêm đẹp ngôi nhà văn chương
Chẳng cần gì ép luật Ðường
Chỉ cần chữ nghĩa bình thường là vui
Lời chào hết sức bùi ngùi
Hôm nay xin được ngọt bùi ca dao

Huệ Thu

…………………………………………………………….

Nhóm phụ trách Quán thơ hiện nay tay run, mắt mờ…
Rất mong quý thi hữu cùng chung tay xây dựng quán thơ bằng cách tự đăng bài.
Chân thành cảm tạ.
Nguyễn Tuấn.