huệ thu
Trường thiên lục bát

Cõi Thanh Bình

1Ðầu non mây trắng từ xưaMù sương cuối bãi đã thừa bể dâuTạm dung đất mới canh thâuSoi gương tiếc nửa mái đầu hoa râm ……….   2Còn gì ngoài một cái tâm ?Còn gì ngoài […]

huethu
Trường thiên lục bát

Bài ca quy ẩn

Bài Ca Quy Ẩn gồm 404 câu lục bát và phân làm 22 khúc. Khúc Ca Quy Ẩn… ô hay !Tôi đang gác kiếm, rửa tay… “đi về”?Mái am mấy nhánh liễu kềÐợi hoàng hôn xuống, […]