Thăng Long Hoài Cổ bà Huyện Thanh Quan
Tiểu luận

Đọc Thăng Long Hoài Cổ bà Huyện Thanh Quan

THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ Tạo hóa gây chi cuộc hý trường ……Đến nay thấm thoát mấy tinh sươngLối xưa xe ngựa hồn thu thảoĐền cũ lâu đài bóng tịch dươngĐá vẫn trơ gan cùng tuế […]