%4a87c525_25451868_when_beauty_girl_sleep_1_giaitrihot_net_resize
Thơ Đường

VÔ TÌNH

  VÔ TÌNH   Vô tình hắn lại làm em khóc Bất mãn anh nhìn xót lặng tim Nỗi khổ bên lòng sao lại lặn Niềm đau nét mặt bỗng nhiên trìm Đơn sơ lẽ […]

%4a72e46ctbd2290acc8a8&690
Thơ Đường

XIN LỖI

  XIN LỖI (Thủ vĩ ngâm)   Trong đời có những lúc ta sai Cợt nhả người thân hếch mặt tài Giúp đỡ công to như túi kẹo Quan tâm việc lớn giống băng đài […]

%4a9f85b6_75f4f450_12
Thơ Đường

EM TRỒNG MÙA XUÂN

  EM TRỒNG MÙA XUÂN (Thủ nhất thanh)   Em thèm sắc tỏa những hoa xuân Em thích hương thơm quyện cõi trần Em tưới mầm tươi mơ đỏ thắm Em gieo hạt biếc mộng […]

Cảm Nhận Đầu Thu
Thơ Đường

ĐỒNG CẢM

ĐỒNG CẢM (Ngũ ngôn bát cú) Mùa đông lạnh giá đời Cuộc sống nở làn môi Ướt át cơn mưa tới Dầm dề ngọn gió phơi Uy nghiêm nhiều mắt trợn Quyến rũ lắm xuân […]

Hoa Phi Hoa 花非花
Thơ Đường

Hoa Phi Hoa 花非花

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846)  花非花 非花, 霧非霧。 夜半來, 天明去。 來如春夢幾多時, 去似朝雲無覓處。 Hoa Phi Hoa – Bạch Cư Dị ….. Hoa phi hoa, Vụ phi vụ. Dạ bán lai, Thiên minh khứ. Lai như xuân mộng kỷ đa thời,Khứ tự triêu vân vô mịch xứ […]

Vấn Hoài Thuỷ - 問淮水
Thơ Đường

Vấn Hoài Thuỷ – 問淮水

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846)  問 淮 水  自 嗟 名 利 客 擾 擾 在 人 間 何 事 長 淮 水 東 流 亦 不 閒 Vấn Hoài Thuỷ – Bạch Cư Dị …. Tự ta danh lợi […]

Bạch Cư Dị 白居易
Thơ Đường

Trì thượng – 池上

Bạch Cư Dị 白居易 (772-846)  池上 小 娃 撐 小 艇 偷 採 白 蓮 迴 不 解 藏 蹤 跡 浮 萍 一 道 開 Trì Thượng – Bạch Cư Dị …….  Tiểu oa sanh tiểu đĩnh, Thâu thái […]

Thơ Đường

Vọng Anh Vũ Châu hoài Nễ Hành – 望鸚鵡洲懷禰衡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong, thời kỳ: Thịnh ĐườngNguyên tác: Lý Bạch …… 望鸚鵡洲懷禰衡 魏帝營八極, 蟻觀一禰衡。 黃祖斗筲人, 殺之受惡名。 吳江賦鸚鵡, 落筆超群英。 鏘鏘振金玉, 句句欲飛鳴。 鷙鶚啄孤鳳, 千春傷我情。 五嶽起方寸, 隱然詎可平? 才高竟何施, 寡識冒天刑。 至今芳洲上, 蘭蕙不忍生。 Phiên âm:  Vọng Anh Vũ châu hoài Nễ Hành  Ngụy đế[1] doanh bát cực, Nghĩ quan nhất Nễ Hành.[2] Hoàng Tổ[3] đẩu […]

Lý Bạch  李白
Thơ Đường

Bạch Đầu Ngâm – 白頭吟

Lý Bạch: 李白 (701- 762)  白頭吟 錦水東北流, 波蕩雙鴛鴦。 雄巢漢宮樹, 雌弄秦草芳。……… 寧同萬死碎綺翼, 不忍雲間兩分張。 此時阿嬌正嬌妒, 獨坐長門愁日暮。 但愿君恩顧妾深, 豈惜黃金買詞賦。 相如作賦得黃金, 丈夫好新多異心。 一朝將聘茂陵女, 文君因贈白頭吟。 東流不作西歸水, 落花辭條羞故林。 兔絲固無情, 隨風任傾倒。 誰使女蘿枝, 而來強縈抱。 兩草猶一心, 人心不如草。 莫卷龍須席, 從他生網絲。 且留琥珀枕, 或有夢來時。 覆水再收豈滿杯, 棄妾已去難重回。 古來得意不相負, 只今惟見青陵臺。  Bạch đầu ngâm Cẩm thủy đông băc lưu Ba đãng song uyên ương Hùng sào Hán cung thụ Thư lộng Tần thảo phương Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực Bất nhẫn vân […]