Bà Hồ Xuân Hương
Tác giả & Tác phẩm

Đọc Đèo Ba Dội của Bà Hồ Xuân Hương

Viết về một người đàn bà kiệt xuất trong văn chương Việt Nam là một điều khó ….. cái khó nhất là văn chương của người ấy thiên về tính dục là một điều vốn kỵ đối […]

Tiết Đào 薛濤
Tác giả & Tác phẩm

Tiết Đào 薛濤 (768-831)

Tuổi thơ  Năm Tông Đại thứ ba đời nhà Đường, tức là sau khi bình định được “loạn An Sử” không lâu, ….. thời cuộc bấp bênh, viên tiểu lại Tiết Vân ở kinh thành trước khi lưu […]

Nguyên Chẩn 元 稹
Tác giả & Tác phẩm

Nguyên Chẩn 元 稹 (779-831)

Nguyên Chẩn là người Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). …. Cha mất sớm, nhà nghèo nhưng nhờ thông minh và chăm chỉ học tập, năm 9 tuổi đã biết viết văn [2], đến 15 tuổi, ông thi đỗ khoa […]

Tác giả & Tác phẩm

Trác Văn Quân – 卓文君

Trác Văn Quân 卓文君 là tài nữ người Lâm Cùng đời Tây Hán (nay thuộc Cùng Lai, Tứ Xuyên), giỏi đàn, thiện âm luật. Nàng xuất thân phú quý, là con của đại phú thương thời đó […]

lk
Tác giả & Tác phẩm

Em Là Gái Trời Bắt Xấu

Nhà thơ Lệ Khánh Có một thi sĩ nổi danh viết về một người thơ nữ đã in những tập thơ có thể nói là tạo thành một hiện tượng thi ca: …. “Khi những người tuổi trẻ […]