2002.10_01
Tác giả & Tác phẩm

THI CA THI NHÂN: ĐẶNG XUÂN XUYẾN

NHÀ THƠ CHU VƯƠNG MIỆN GIỚI THIỆU —————————————————– TIỂU SỬ TÁC GIẢ Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến Tên thường dùng: Đặng Xuân Xuyến Sinh ngày: 17 tháng 04 năm 1966 Nguyên quán: Đỗ Hạ, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên. […]

Bùi Cao Thế
Tác giả & Tác phẩm

CHUYỆN VỀ THẦY XEM TƯỚNG BÙI CAO THẾ

Anh, nhà thơ, nhà tướng thuật, nhà phong thủy học… Ái Nhân BÙI CAO THẾ là đồng hương xã với tôi. Cha anh là người thôn Gia Cốc (làng Cốc), mẹ anh là người thôn […]

rượu_04
Tác giả & Tác phẩm

“THẾ GIAN SAY” VÀ PHIẾM CHỈ TRÒ ĐỜI

THẾ GIAN SAY – tặng nhà thơ Hoàng Xuân Họa –   Thế gian say đòi đập chén trở cờ Thế gian cười.                 Thế gian khóc.                                 Thế gian mơ Ngật ngưỡng bước.                    […]

Bà Hồ Xuân Hương
Tác giả & Tác phẩm

Đọc Đèo Ba Dội của Bà Hồ Xuân Hương

Viết về một người đàn bà kiệt xuất trong văn chương Việt Nam là một điều khó ….. cái khó nhất là văn chương của người ấy thiên về tính dục là một điều vốn kỵ đối […]

Tiết Đào 薛濤
Tác giả & Tác phẩm

Tiết Đào 薛濤 (768-831)

Tuổi thơ  Năm Tông Đại thứ ba đời nhà Đường, tức là sau khi bình định được “loạn An Sử” không lâu, ….. thời cuộc bấp bênh, viên tiểu lại Tiết Vân ở kinh thành trước khi lưu […]

Nguyên Chẩn 元 稹
Tác giả & Tác phẩm

Nguyên Chẩn 元 稹 (779-831)

Nguyên Chẩn là người Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). …. Cha mất sớm, nhà nghèo nhưng nhờ thông minh và chăm chỉ học tập, năm 9 tuổi đã biết viết văn [2], đến 15 tuổi, ông thi đỗ khoa […]