Chúa và bạn
Âm nhạc

NGỢI CHÚA

  https://www.facebook.com/100000854172095/videos/2802462736458838/   Bài thơ NGỢI CHÚA “Hát mừng Phục Sinh” Đồng hợp nhau ta xướng ca lên!Cùng ngợi khen ơn Đức Chúa TrờiNgài là Đấng sai phái con yêu Giá lân trần gian… Loài […]