%YukoOgura35
Đường thi Việt

NHEM ĐỜI

  NHEM ĐỜI (Thủ nhất thanh)   Em chặn hồn nhiên than phiến đá Em ngăn thánh thiện khóc thác ghềnh Em nghe diễn đạt nơi con nước Em thấy trình bày cuối con kênh […]

%hot-girl-328932-12-
Đường thi Việt

SUỐI NGỌC

  SUỐI NGỌC (Thủ nhất thanh)   Suối thèm dáng ngọc trôi nhiều, vuốt Suối khát thân ngà quyện lắm, cong Suối mộng hoang vu đâu kẻ biết Suối mơ lạnh lẽo mấy ai hòng […]

%4a07f410_6ba990d6__ hwang mi hee  49c8b988_7 4
Đường thi Việt

NGƯỢC TÌM KỈ NIỆM

  NGƯỢC TÌM KỈ NIỆM (Ngũ ngôn bát cú)   Áo trắng dáng em xinh Đường quen lặng một mình Tre xanh rung sầu lắng Lá biếc lắc buồn thinh Lủng lẳng treo bầu ái […]