Những Phá Cách Tài Tình Trong Thơ
Biên khảo

Những Phá Cách Tài Tình Trong Thơ

Thuở Sơ Ðường người ta làm thơ không chú trọng nhiều về luật. Thật ra luật chỉ làm cho người thơ dễ đạt được ý thơ. Thơ hay không hẳn vì niêm luật. Những bài […]

Trà Đạo
Biên khảo

Từ Trà Đạo Đến Trà Thư

100 năm đã qua kể từ lần xuất bản đầu, “Trà thư” của Kakuzo Okakura là tác phẩm quan trọng giúp người nước ngoài hiểu Trà đạo và thông qua Trà đạo, hiểu cốt tủy […]

Thêm Vài Nét Chấm Phá Trong Thơ
Biên khảo

Thêm Vài Nét Chấm Phá Trong Thơ

Sau khi đọc bài “Vài Nét Chấm Phá Trong Thơ”, một vài bằng hữu phẩm bình rằng bài viết của tôi kết thúc vội vàng quá, khiến cái hay của Bạch Cư Dị, …. nhà […]

Thi ca
Biên khảo

Thi ca có nhu cầu đổi mới không?

Có đổi mới mới có tiến bộ. Bất cứ cái gì cũng cần phải đổi mới. Thi ca phải nói tiếng nói của thời đại, tâm tình của thời đại. Nhưng đổi mới như thế […]