Ta Cứ Ôm Hoài Giấc Mộng Du…

0

Đuỗi hoài, cố bắt bóng mây trôi Tóc phất phơ bay mấy đỉnh trời Với mãi đến chừng như hụt hẵng ……. Qua rồi… còn vang tiếng chơi vơi… Ta ở bên này dòng cô quạnh […]