Một Đời Bụi Phấn

0

Những viên phấn đã tan thành bụi nhỏ Ghế đá sân trường trĩu nặng sầu đau Ánh mắt đăm chiêu nỗi buồn hoang phế Tiếng trống trường giục giã bước chân mau ….. Khi mái […]