VÀI LỜI VỚI NHÀ THƠ PHẠM KHANG

0

VÀI LỜI VỚI NHÀ THƠ PHẠM KHANG * Tôi nhớ, chiều 23 tháng 08 năm 2016, lang thang lướt face tôi vô tình “nhặt” được đoạn đối thoại của ông “nhà thơ” Phạm Khang với […]