Ðầu Non Mây Trắng

0

(Thân tặng một nỗi niềm riêng của Huệ Thu) “Mấy lúc mà trời quang đãng đâu?” Hoàng hôn Ðà Lạt ngóng mây sầu. Binh đao kẻ ở chưa tròn giấc, Khói lửa người đi ly […]