74 tuổi tự vịnh

0

Mậu Tý xuân nay bảy bốn rồi Vị đời mặn lạt đọng bờ môi Tuổi xanh mất dạy thương thân mỗ Đầu bạc không hưu xót phận tôi Thi hữu giao lưu thơ chẳng cạn … Bạn bè tâm sự chuyện […]