26 Năm Tình Cũ

0

Thấm thoát đã qua nửa cuộc tình  Nửa còn xót lại đợi hồi sinh  Nhớ em ta nhớ từng hơi thở  Nhớ thuở ban đầu… trinh tiết trinh… …….. Ngày ấy tình ta còn nhỏ dại  […]