Con đường tôi đi

0

Những con đường tôi đi Ngày ấy vàng hoa điệp Rộn rã và thầm thì Tình nhân khoe áo đẹp Ngày ấy biển rất xanh Lá bàng thì rất đỏ Cao to là bóng anh […]

Chắc yêu

0

(Nhân đọc bài thơ “Thoáng” của anh Nguyên Trường)  Ngày xưa mưa nắng chung đôi Bây giờ mưa nắng mình tôi một mình Tại em cắc cớ làm thinh Tại tôi để nước vô tình […]

Biệt tình thư

0

Viết cho TD   Khói mờ bạch lạp tiếc thương anh   Cung tơ đang vút nỡ đoạn đành   Giao bôi chưa uống mà chung vỡ   Sắc cầm chưa hiệp vội tan tành […]