Trò hề nhân gian…

0

Óc khô kiệt, miệng bí bô xằng láo bộ mặt dày, tim gỗ đá vô tri tay chân kia cuống quít li nhi nghe nị ngộ, mọp người quỳ lạy lo vơ vét, túi tham […]