NÓI VỚI BẠN BÈ

0

NÓI VỚI BẠN BÈ Rồi chúng ta cũng sẽ về với đất Tranh dành chi chuyện tốt xấu hơn thua Hồn lưu lạc cốt xương rồi sẽ mất Nhựa còn đâu khi lá đã sang […]

THỜI GIAN

0

Gỡ từng lớp sương mù           Đã dày che kỷ niệm                       Trận lá đổ đầu thu                  Dấu chân xưa biền biệt..          Lạ những chồi cỏ non            Gió đi buồn không xiết          Tay cặp vở nào còn…            Ngẩn ngơ cành xuân biếc.          Tình […]