Lễ Thù

0

Lễ Thù Mọt nước, sâu dân loài Cộng đảng Lửa Trời thiêu đốt thỏa lòng dân ! T.H. Quốc nhục lễ thù đã đến nơi  * …….. Căm hờn, uất hận ngút cung trời Băng, cờ […]

Hạ Nắng Còn Vương

0

Chiều nghiêng nắng Hạ vương đầu ngõ Lắng đọng mi em gợi nhớ nhung !!! T.H. ……….. Chiều buông sợi nắng vẫn còn vương Rải rác rơi khắp vạn nẻo đường Đếm bước nhàn du […]