Bút Nở Hoa – Thập Thủ Liên Ngâm

0

Bút Nở Hoa Ðã Trích Tiên, còn lại Giáng Tiên ! Phải chăng đất lệch hóa trời nghiêng ? Tiền thân vốn dĩ thơ không tuổi Hậu thế màng chi mộng có tên ! ……. Ðại […]